Projektowanie i produkcja technologii oczyszczania ścieków
NOWOCZESNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Spełniające wszystkie wymogi Unii Europejskiej

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE TYPU SC

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BYTOWO- GOSPODARCZYCH

SC4- SC200 Metal Management

 

Mała oczyszczalnia ścieków typu STAINLESS CLEANER METAL MANAGEMENT służy do oczyszczania ścieków z pojedynczych źródeł, takich jak hotele, pensjonaty, szkoły, restauracje, domy itp. Oczyszczanie ścieków sanitarnych odbywa się sposobem biologicznym w reaktorze. Proces ten przebiega automatycznie w jednym, zblokowanym kontenerze. Poprzez zastosowanie przegród z nierdzewnej stali, wytworzono strefy aktywacji-nitryfikacji, denitryfikacji oraz sedymentacji.

Mechaniczne podczyszczenie dopływających ścieków jest realizowany przy pomocy pneumatycznego systemu rozbijania nieczystości mechanicznych, który umieszczony jest pod rurami dolotowymi. Urządzenie to ma postać perforowanego kosza, który w celu rozbicia cząstek mechanicznych przedmuchiwany jest przy pomocy sprężonego powietrza.

Część denitryfikacyjna oddzielona jest przy pomocy nierdzewnej przegrody od komory aktywacji. Całość objętości tej komory mieszana jest za pomocą hydropneumatycznych dysz.

Dodatkowym urządzeniem w technologi jest zamontowane segmentowe półkole, umiejscowione w komorze napowietrzania. Składa się ono ze ściany oraz walca z pilastym przelewem. Stanowi ono osadnik wtórny BOŚ.

Komora napowietrzania wypełnia pozostałą część kontenera. Komora ta natleniana jest przy pomocy dyfuzora drobnopęcherzykowego umiejscowionego na dnie komory napowietrzania, podłączonego do przewodów ze sprężonym powietrzem. Praca dyfuzora przebiega automatycznie bez konieczności wypróżniania zbiornika.

Osad nadmierny odczerpywany z procesu oczyszczania ścieków zostaje poddany procesowi tlenowej stabilizacji, przez co nie tworzy dodatkowych przeszkód w omawianym procesie

Parametry techniczne

Tabela1: Podstawowe wymiary dla typoszeregu

Typ BOŚ

RLM

Q (m3/d)

BZT5

Wymiary(m)

Wysokość wlotu i wylotu

Masa (kg)

 

 

 

 

D

H

wlot

wylot

 

SC 4

2-6

0,6

0,3

1,4

1,8

1,23

1,10

130

SC 8

7-10

1,2

0,5

1,6

1,8

1,23

1,10

150

SC 12

11-15

1,8

0,7

1,6

2,35

1,55

1,45

190

SC 15

13-18

2,4

0,9

1,8

2,35

1,55

1,45

210

SC 20

16-22

3,0

1,2

2,0

2,35

1,55

1,45

250

SC 25

23-29

3,8

1,5

2,5

2,35

1,55

1,30

350

SC 35

30-39

5,4

2,1

2,6

2,35

1,80

1,55

400

SC 50

40-55

7,5

3,0

2,8

2,5

2,05

1,80

610

SC75

70-80

11,25

4,2

2x2,6

2x2,35

1,80

1,55

800

SC100

90-110

15

6

2x2,8

2x2,5

2,05

1,80

1220

SC150

130-150

22,5

9

3x2,8

3x2,5

2,05

1,80

1830

SC200

180-210

30

12

4x2,8

4x2,5

2,05

1,80

2440

 

 ZALETY OCZYSZCZALNI TYPU SC

 

  • Oczyszczalnia nie posiada komory gnilnej, dlatego nie występują zapachy gnilne.

  • Osadnik wtórny w kształcie leja o kącie nachylenia ścian 60 stopni -typ dortmundzki. Osadnik posiada system pneumatycznego odpompowania zsedymentowanego osadu oraz przelew pilasty.

 •  Rozwiązanie takie zapewnia optymalną sedymentację osadu i osiąganie wysokiego stopnia oczyszczania ścieków

 

  • Napowietrzana krata koszowa na wlocie do oczyszczalni.

Krata koszowa w kształcie perforowanego kosza zabezpiecza oczyszczalnię przed dostaniem się do jej komór wielkogabarytowych i nierozpuszczalnych przedmiotów mogących z czasem spowodować drastyczny spadek sprawności oczyszczalni do poziomu 50%, czy 60% zamiast średnio przyjmując 95%. W rezultacie może to doprowadzić do awarji oczyszczalni. Szczególnie ważne jest to w toaletach gdzie ze względu na niefrasobliwość użytkowników do ścieków mogą dostawać się przeróżne rzeczy.

 •       Konstrukcja ze stali nierdzewnej molibdenowej
  • Łatwy i pełny dostęp do całej technologii.

Bezpośredni dostęp do komór, dyfuzorów napowietrzających oraz kompresora, który jako jedyny element mechaniczny znajduje się poza oczyszczalnią. Dzięki takiej konstrukcji zapewniony jest prosty serwis i w bardzo łatwo usuwa się wszelkie usterki.

 

  • Wyjątkowa trwałość konstrukcji minimum 50 lat

Dzięki zastosowaniu materiału, jakim jest stal kwasoodporna molibdenowa (Cr-Ni-Mo wg DIN 1.4571) korpus oczyszczalni jest plastyczny w pełnym zakresie temperatur jej pracy ( nawet w ekstremalnie niskich temperaturach np. – 40 st. C)

 

  • Kształt oczyszczalni

Kształt naszej oczyszczalni typu SC umożliwia jej całkowite „wyciągnięcie” nad poziom gruntu. Dzięki temu, że cała jej średnica wyciągnięta jest nad poziom gruntu nie ma strefy dociążenia oczyszczalni od góry przy naporze np. wód gruntowych i zamarzającej ziemi w warunkach zimowych. Przy takim rozwiązaniu nie dochodzi więc do efektu zagniecenia czy skręcenia zbiornika w ziemi, a zatem niebezpiecznej dla eksploatacji utraty szczelności oczyszczalni. Dodatkowe wzmocnienia z profili na zewnątrz przy podstawie i w 2/3 wysokości oraz montaż specjalnych kotw na zewnątrz pozwala na bezpieczny jej montaż nawet przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych (stabilizacja suchym betonem zabezpiecza oczyszczalnię przed wypłynięciem).Wykonanie tego typu konstrukcji w technologii z tworzyw sztucznych wymaga użycia specjalnych materiałów, aby uzyskać spawy o trwałości większej niż sam materiał, oraz aby uzyskać pełną plastyczność konstrukcji
w skrajnie niskich temperaturach. Użycie takich materiałów znaczenie podnosi cenę wyrobu, powyżej kosztów zastosowanej przez nas stali molibdenowej.

  • Bardzo szybki i tani montaż oczyszczalni.

Prosta konstrukcja i niewielkie wymiary zapewniają bardzo szybki i tani montaż ( mała objętość ziemi na wykop pod oczyszczalnię i łatwość jej posadowienia co jest istotne przy montażu dużej ilości oczyszczalni )

  • Pełna odporność na zgniatanie, skręcanie i utratę szczelność dzięki zastosowanej konstrukcji i materiałowi we wszystkich spotykanych w eksploatacji temperaturach.

 Cała konstrukcja jest spawana m.in. w osłonie argonu, a wytrzymałość otrzymanego spawu jest większa od samej stali molibdenowej, która została zespawana. Nie posiada żadnych uszczelek, ani innych elementów trudno dostępnych, które mogą parcieć i tracić swoje właściwości w miarę upływu czasu. Zamknięte profile wzmacniające wewnątrz oczyszczalni zapewniają spójność całej konstrukcji, a przy tym są też wykorzystane do transmisji powietrza w odpowiednie miejsca komór zapewniając w ten sposób doskonałe mieszanie pneumatyczne i napowietrzanie, a czyszczalnia jest wolna wewnątrz od elementów mechanicznych, które mogą ulegać częstemu zużyciu i uszkodzeniu.

  • Bezpieczny dostęp do oczyszczalni i technologii.

Konstrukcja oczyszczalni umożliwia częściowe lub całkowite zdjęcie jej pokrywy co zapewnia pełen dostęp do całej technologii. Jest to niebagatelne przy czyszczeniu , konserwacji i usuwaniu wszelkich zakłóceń jej pracy. Ponad to konstrukcja umożliwia zamknięcie oczyszczalni przed dostępem osób postronnych i dzieci.

  • Pełna certyfikacja oczyszczalni typu SC Oczyszczalnie produkowane są obecnie w zakładzie produkcyjnym (Czechy) posiadającym wszelkie stosowne certyfikaty jakościowe Unii Europejskiej oraz certyfikaty umożliwiające montaż oczyszczalni we wszystkich krajach UE: Znak CE, PN-EN:12566-3, ISO9001, ISO14001.

 1. Eksploatacja

  • Bezawaryjna praca oraz szybki i bezpieczny serwis.

Dzięki zastosowaniu bardzo cichego i niezawodnego kompresora na zewnątrz oczyszczalni dostarczającego tlen dla procesów biologicznych proste jest jego serwisowanie ( wymiana gumowej membrany ok. 10 min raz na 4 lata ) lub wymiana kompresora w przypadku usterki.

  • Wyjątkowo niskie koszty eksploatacji.

Maksymalny koszt energii elektrycznej dla oczyszczalni typu SC4 na jeden rok to ok.100 PLN ( pełne obciążenie oczyszczalni)

  • Prosty serwis eksploatacyjny oczyszczalni umożliwiający obsługę bezpośrednio przez użytkownika.

Szybkie i łatwe okresowe czyszczenie oczyszczalni dzięki odpowiedniej konstrukcji i zastosowanym materiale. Zapewnia to bardzo wysoki stopień oczyszczania ścieków i wyjątkową trwałość rozwiązania. Bardzo prosta jest również wymiana dyfuzorów drobno-pęcherzykowych znajdujących się na dnie oczyszczalni a umieszczonych na specjalnych prowadnicach wysuwanych do góry. Operacja trwa ok. 15 minut a przeprowadza się ją raz na ok. 7 lat.

  • Raz na rok czyszczenie oczyszczalni wraz z wywozem osadu nadmiernego ( ok. 1,5 m3 dla SC4 )

Usunięcie osadu nadmiernego wozem asenizacyjnym, opłukanie w komorze ścianek oczyszczalni wodą z węża oraz uzupełnienie wody w oczyszczalni średnio ok. 45 minut na rok.