Projektowanie i produkcja technologii oczyszczania ścieków
NOWOCZESNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Spełniające wszystkie wymogi Unii Europejskiej

SC 20.000- m. Nové miasto CZECH

SC 20.000- m. Nové miasto CZECH