Projektowanie i produkcja technologii oczyszczania ścieków
NOWOCZESNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Spełniające wszystkie wymogi Unii Europejskiej

ZINTEGROWANE PODCZYSZCZENIE MECHANICZNE

 

ZINTEGROWANE PODCZYSZCZENIE MECHANICZNE (sito bębnowe&piaskownik)

METAL MANAGEMENT

 

W skład urządzenia wchodzą następujące elementy:

SITO BĘBNOWE RBS

Opis urządzenia

Sito bębnowe RBS składa się z:

dopływowego gardła,

obłego sita,

czterech obrotowych kartaczów,

pochylni na skratki,

¨ wanny na podczyszczone ścieki,

przyłączem z silnikiem elektrycznym,

wieka,

stojaka.

Ścieki surowe są pompowane z pompowni poprzez dopływowe gardło do wanny na podczyszczone ścieki. W wannie zainstalowane jest sito w kształcie walca. Na sicie dochodzi do oddzielenia nierozpuszczalnych substancji o rozmiarach większych niż średnica oczka w sicie. Odciek wraz z mniejszymi zanieczyszczeniami kierowany jest pod sito, skąd zostaje skierowany odpływem do procesu oczyszczania. Skratki które zostały na powierzchni sita zostają dzięki czterem kartaczom przeniesione na pochylnie na skratki zostają skumulowane w podstawionym kontenerze. Obrotowe kartacze napędzane są silnikiem elektrycznym z mikrowyłącznikiem w przypadku otwarcia wieka. Całość wanny posadowiona jest na stojaku i wyposażona ochronnym wiekiem

.

Materiał

Wszystkie komponenty sita bębnowego są produkowane z nierdzewnej austenicznej chromowo- niklowej stali jakości 1.4301. Gniazda łożysk, w których obracają się trzpienie kartaczów produkowane są z PVC. Włókna kartaczów produkowane są z poliamidu.

 

Parametry techniczne

Tab. 1 Przegląd obrotowych sit bębnowych i ich techniczne parametry

 

Typ

Dopływ

[ls-1]

Moc

[kW]

Waga

[kg]

Rozmiary [mm]

A

B

C

D

RBS 600x750

otwory 3 mm

5

otwory 5 mm

7

0,18

90

735

840

670

1000

RBS 600x1000

7

12

0,18

120

735

1090

670

1000

RBS 1100x750

12

20

0,12

150

1200

840

1150

1000

RBS 1100x1000

22

30

0,18

190

1200

1090

1150

1000

 

 

SEPARATOR PIASKU Z PŁUCZKĄ PIASKU SEPP

 

Opis urządzenia

Separator piasku SEPP składa się z:

  • konstrukcji nośnej, leja separacyjnego,
  • walca środkowego,
  • hydropneumatycznej pompy (z wyłączeniem wersji „WORM“),
  • systemu napowietrzania,
  • dmuchawy,
  • w zależności od wersji z filtrującym lub odwadniającym kontenerem lub podajnikiem ślimakowym
  • szafka sterująca

 

Separator piasku składa się z komory w kształcie stożka, w środku którego znajduje się walec środkowy do którego stycznie doprowadzony jest dopływ z pompowni. W walcu tym dochodzi do zmniejszenia się prędkości dopływu, co powoduje osadzenie się zanieczyszczeń w dnie. Piasek który ma większą energię kinetyczną opada ruchem spiralnym na dno separatora. Przestrzeń poniżej walca środkowego wyposażona jest w elementy napowietrzające, dzięki czemu opadający piasek jest płukany. Zanieczyszczenia zostają wyniesione na powierzchnię zwierciadła, skąd przedostają się do części denitryfikacyjnej. Zanieczyszczenia gromadzące się w walcu środkowym zostają przy pomocy podnośnika mamutowego odprowadzone do denitryfikacji. Części gromadzące się w dnie kumulowane są w specjalnie do tego przystosowanych odbiornikach. Ścieki z dużą ilością substancji tłuszczowych powodują jego osiadanie na powierzchni walca środkowego skąd jest on zbierany i przepompowywany do komory osadu nadmiernego.

Separatory produkowane są w trzech wersjach:

Wersja SEPPfilter jest wyposażona w filtracyjny kontener w którym kumulowany jest piasek z dna piaskownika przy pomocy pompy mamutowej. Kontener wyposażony jest w worek filtracyjny. Który jest mechanicznie osadzony w kontenerze na specjalnie do tego przystosowanych kołkach. W dnie kontenera znajduje się otwór, przy pomocy którego filtrat odcieka do komory denitryfikacji. Po napełnieniu worka piaskiem, worek odpina się od rury dopływowej zaś kontener przemieszcza się na miejsce składowania odpadów, a następnie wywozi się taborem komunalnym.

Wersja SEPPcontainer kontener filtracyjny stanowi większy pojemnik w którym można zgromadzony piasek rozprowadzić łopatą do grawitacyjnego odwodnienia.

Wersja SEPPworm z podajnikiem ślimakowym w celu transportowania ciężkich elementów mechanicznych do specjalnych kontenerów.

 

Materiał

Piaskowniki są produkowane z nierdzewnej austenicznej chromowo- niklowej stali jakości 1.4301.

 

Parametry techniczne

Tab. 1 Przegląd typów piaskowników i ich parametry techniczne

 

Typ

Dopływ

[ls-1]

Moc

[W]

Rozmiary [mm]

A

B

WOREK

SEPP 5f

5

280

(dmuchawa)

1250

1400

SEPP 12f

12

1450

1600

SEPP 22f

22

1650

1800

KONTENER

SEPP 5c

5

280

(dmuchawa)

1250

1400

SEPP 12c

12

1450

1600

SEPP 22c

22

1650

1800

ŚLIMAK

SEPP 5w

5

280+1100

(dmuchawa + podajnik ślimakowy.)

1250

1400

SEPP 12w

12

1450

1600

SEPP 22w

22

1650

1800