Projektowanie i produkcja technologii oczyszczania ścieków
NOWOCZESNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Spełniające wszystkie wymogi Unii Europejskiej

SC 1770- m. Biała gmina Rząśnia

SC 1700- m. Biała gmina Rząśnia. Oczyszczalnia powstała w 2022 roku. Dzięki dobraniu odpowiedniej kubatury oczyszczalnia może obsłużyć 2000 RLM.