Projektowanie i produkcja technologii oczyszczania ścieków
NOWOCZESNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Spełniające wszystkie wymogi Unii Europejskiej

SC 150- m. Przymuszewo gmina Brusy

SC 150- m. Przymuszewo gmina Brusy. Oczyszczalnia powstała w 2009 roku na miejsce nie działającej oczyszczalni typu ELA. Dzięki dobraniu odpowiedniej kubatury oczyszczalnia może obsłużyć 250 RLM.