Projektowanie i produkcja technologii oczyszczania ścieków
NOWOCZESNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Spełniające wszystkie wymogi Unii Europejskiej

OSADNIKI WTÓRNE TYP DORTMUNDZKI

OSADNIK WTÓRNY TYPU DORTMUNDZKIEGO METAL MANAGEMENT

 

Dzięki produkcji osadników wtórnych ze stali jakości 1.4301 firma Treatment jest w stanie wyposażyć oczyszczalnie ścieków w pełne osadniki wtórne. Dzięki czemu mamy możliwość budowy oczyszczalni do 30.000 RLM bez konieczności budowy osadników wtórnych z żelbetu. Osadnik nasz to złożony z elementów stalowych lej, który posadawia się w komorze napowietrzania, dzięki czemu uzyskuje się znaczną redukcję zabudowy a przy tym obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Technologia oczyszczalni bazuje na oczyszczalniach przepływowych. Tylko taka technologia warunkuje pełne oczyszczanie ścieków z procesami denitryfikacji, defosfatacji z jednoczesną tlenową stabilizacją osadu. Dodatkowo całą oczyszczalnię można doposażyć w blok pre-denitryfikacji, który jest odpowiedzialny za procesy całkowitego pozbycia się azotu ze ścieków oczyszczonych.